opp
soswdnr
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
AMICUS w Policach


XVIII Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu - Police 2012

Celem Zawodów było popularyzowanie pływania w środowisku uczniów szkół specjalnych, podnoszenie ich sprawności, a także integracja tych środowisk. Głównym organizatorem jest SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS oraz IUKP „WODNIK”. Pomoc w organizacji udzieliły Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza, Powiat Policki, Zakład ortopedyczny ORTOFACH i Fundacja Sięgnij po Pomoc, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie, Wydział Kultury Fizycznej i Sportu US, Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii o/Szczecin, Julita i Andrzej Wielowscy CONTRA. Zawody odbyły sie pod patronatem Starosty Polickiego. Organizatorzy z ramienia Ośrodka i Amicusa: Dorota Cydzik-Hornowska, Marcin Hawrylak, Edward Jędruch.

Zawody odbyły się na 25-metrowej pływalni Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza przy ul. Siedleckiej 6. W zawodach uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poszczególnych placówek oraz Domów Dziecka. Ogółem 12 placówek – 190 uczestników:
1. SOSW Nr 1 DNR
2. SOSW Dzieci Niesłyszacych
3. SOSW Tanowo
4. SOSW Dzieci Słabo Słyszacych
5. SOSW nr 2 Police
6. PSOUU Police
7. IUKP Wodnik
8. SOSW Koszalin
9. SOSW Suliszewo
10. SP 54 Szczecin
11. SOSW nr 4 Szczecin
12. Dom Dziecka Police

Zawodniczki i zawodnicy startowali w następujących konkurencjach:
o Styl dowolny 25m
o Styl dowolny 50m
o Styl grzbietowy 50m
o Styl dowolny 100m
o Styl grzbietowy 100m
o Sztafeta 4 x 50m stylem dowolnym


© md 2011