opp soswdnr
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
AMICUS w Policach


V Integracyjny Przegląd Teatralny „ Podróże Małe i Duże”

Głównym celem realizacji imprez typu Integracyjny Przegląd Teatralny jest upowszechnianie kultury oraz ochrona tradycji szczególnie wśród młodzieży niepełnosprawnej powiatu polickiego oraz regionu zachodniopomorskiego. Organizacja V Integracyjnego Przeglądu Teatralnego miała także na celu upowszechnienie kultury wśród tych mieszkańców Polic, którzy zgromadzili się na widowni w Miejskim Ośrodku Kultury.

Kolejnym celem, który chcemy osiągnąć podczas realizacji tego zadania jest rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez teatroterapię, która jest metodą arteterapii. Terapia przez działalność teatralną jest metodą prowadzącą do uspołecznienia. Sprzyja uczeniu się przez zdobycie nowych doświadczeń i poprawie komunikacji. Otwiera niepełnosprawnego na kontakt ze społecznością lokalną.

Teatr jest najbardziej znaną i najprawdopodobniej najbardziej wartościową formą kultury. We współczesnym świecie jego istnienie jest zagrożone działaniem szerokiej gamy form multimedialnych, które z kulturą duchową , rozumianą jako niematerialny wytwór ludzi, mają bardzo mało wspólnego.

Działalność teatralna rozwija wszystkie formy ekspresji twórczej. Mimika, pantomima, gesty, słowa, śpiew, ruch ożywiały proces nauczania, rozwijając wyobraźnię, fantazję, temperament i spontaniczność. Forma artystyczna, którą prowadzimy korzystnie wpływa na redukcję zachowań agresywnych u wychowanków.

Uczestniczyły w nim grupy teatralne i taneczne z terenu zachodniopomorskiego. Chcemy w sposób szczególny zaangażować do przeglądu młodzież niepełnosprawną z polickich placówek opiekuńczo – wychowawczych, ale też nie tylko.

Współpracujemy od lat z Przedszkolami Publicznymi w Policach, także przedszkolaki miały już możliwość występować razem z młodzieżą niepełnosprawną na scenie, podczas czterech poprzednich przeglądów teatralnych. Przegląd odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Na scenie prezentowały się zgłoszone do festiwalu grupy teatralne z Gimnazjum nr 20 im Młodych Europejczyków w Szczecinie, SOSW z Tanowa, SOSW nr 1 w Policach gospodarze, SP nr 8 w Policach z trzema zespołami, w tym jeden spektakl w języku angielskim, gościnnie na scenie zatańczyła uczennica SOSW Nr 1 w Policach Anna Gruszka – tj. około 100 dzieci. Występy były otwarte dla społeczności lokalnej. Obdarowaliśmy upominkami wszystkich uczestników przeglądu, a zespołom wręczyliśmy pamiątkowe statuetki i dyplomy. Przewidzieliśmy także słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy. Każdy uczestniczący zespół teatralny otrzyma płytę DVD z nagraniem przeglądu.

© md 2011