opp
soswdnr
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
AMICUS w Policach


MÓJ KRAJ W TWOICH OCZACH

22 marca 2012 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach zrealizowana projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus”.

Projekt miał na celu rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnioną szkołą w Neubrandenburgu w Niemczech Landesschule fur Korperbehinderte, rozwijanie umiejętności sprawnego porozumiewania się w języku niemieckim i angielskim oraz wzbogacenie wiedzy na temat krajów partnerskich. Zaangażowana młodzież oprowadzała po szkole gości prezentując w języku angielskim wybrane pomieszczenia w swojej szkole, grupa polska i niemiecka przygotowały prezentacje Power Point dotyczące swoich krajów, rozwiązywano quiz wiedzy o krajach partnera a na zakończenie powstał projekt plastyczny „Mój kraj w Twoich oczach”. Spotkaniu towarzyszyła atmosfera zabawy, przyjaźni i wzajemnej akceptacji, dzięki której znikły wszelkie bariery językowe.
Projekt realizowały Pani Agnieszka Chabasińska i Anna Przezak.


© md 2011