opp
soswdnrhabitus fc fanimani zafos
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
AMICUS w Policach

Misja Stowarzyszenia

Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, pragnących pomóc uczniom i wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, czyli osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
Poprzez wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i szkoleniu, chcemy pomóc w lepszym przygotowaniu do życia ludziom, którym los nie dał tej szansy.
Członkami stowarzyszenia są rodzice, opiekunowie, pracownicy i sympatycy Ośrodka, oraz inne osoby pragnące nieść pomoc.
Chętnie przyjmiemy do swego grona wszystkich, którzy chcieliby z nami pracować, lub wspomóc w każdej formie naszą działalność.

© md 2011