opp
soswdnr
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS w Policach


Bal do kapelusza

Już po raz trzeci odbył się „BAL DO KAPELUSZA”. Ta impreza charytatywna odbywa się z inicjatywy zespołów muzycznych: THE BASSON, ERA BAND, VIM, które grają nieodpłatnie na naszym balu. W trakcie zbierają też datki „do kapelusza” na potrzeby naszego Stowarzyszenia. Salę nieodpłatnie udostępnił hotel „DOBOSZ”. W trakcie balu przeprowadzono licytację obrazów przekazanych nam przez ofiarodawców. Ogółem dochód z balu wyniósł: 3372,00 zł. Członkom zespołów, ofiarodawcom i kierownictwu hotelu składamy serdecznie podziękowania w imieniu dzieci z SOSW nr 1 w Policach, na których potrzeby zostaną przeznaczone zebrane fundusze.
© md 2011